Gospodarske javne službe

V skladu z določilom 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe). Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina:

  • neposredno v okviru občinske uprave,
  • z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
  • z dajanjem koncesij ali
  • z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

Način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb določa Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS), oblike izvajanja negospodarskih javnih služb pa Zakon o zavodih (ZZ) in področni predpisi.

Lokalne gospodarske javne službe:

Oskrba s pitno vodo

Na področju oskrbe s pitno vodo izvaja oskrbo in nadzor nad vodovodi na območju občine:

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Ulica Nade Cilenšek 5
3310 ŽALEC
Telefon: (03) 713 67 50

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda javno službo izvaja:

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Ulica Nade Cilenšek 5
3310 ŽALEC
Telefon: (03) 713 67 50

Zbiranje, odvoz in obdelava komunalnih odpadkov

Na področju zbiranja, odvoza in obdelave komunalnih odpadkov gospodarsko javno službo izvaja:

SIMBIO, Družba za ravnanje z odpadki, d.o.o.
Teharska ulica 49
3000 CELJE
Telefon: (03) 425 64 00

Zbirni center se nahaja v Latkovi vasi pri objektu Schiedel. Lokacijo lahko najdete tukaj. 

Zimski delovni čas: torek 11.00-.16.00, sobota 8.00-12.00
Poletni delovni čas: torek 11.00-.17.00, sobota 8.00-12.00

Redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti

Na področju rednega vzdrževanja in nadzora lokalnih cest in javnih poti javno službo izvaja:

VOC Celje d.d.
Lava 42
3000 Celje
Telefon: (03) 426 62 84

ZIMSKA SLUŽBA: Objava po izvedenem javnem razpisu za izvajanje zimske službe 2021-2023.
VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST: Opis vzdrževalnih del na gozdnih cestah 2021

Urejanje in čiščenje javnih površin

Na področju urejanja in čiščenja javnih površin javno službo izvaja:

Režijski obrat Občine Prebold
Hmeljarska cesta 3
3312 Prebold
Telefon: (03) 703 64 00

Javna razsvetljava

Javno službo na področju vzdrževanja javne razsvetljave opravlja:

Veltrag d.o.o.
Matke 41
3312 Prebold
Telefon: (03) 703 12 60
Mobitel: 031 308 908

NAČRT JAVNE RAZSVETLJAVE PREBOLD (2018)

NAČRT JAVNE RAZSVETLJAVE PREBOLD 2022

Pokopališka dejavnost

Koncesijo za izvajanje obvezne gospodarske javne službe na področju opravljanja pogrebne dejavnosti – zagotavljanje 24-urne dežurne službe in gospodarske javne službe na področju pokopališke dejavnosti na območju občine Prebold ima podjetje:

Pogrebna služba Ropotar
Starovaška ulica 12
3311 Šempeter v Savinjski dolini
Tel.:   03 700 14 85,   041 613  269, 041 748 904
elektronska pošta: ivan.ropotar@gmail.com

  • Osmrtnice
  • Iskalnik grobov
    Vtipkajte ime in/ali priimek pokojnika in kliknite išči. Če vam iskani kriterij vrne preveč rezultatov, lahko iskanje omejite tudi po letnici rojstva in/ali po letnici smrti. Pri starejših podatkih je možno, da podatek za leto rojstva/smrti ne obstaja, v tem primeru uporabite iskanje po imenu in priimku.Ko kliknete na ime pokojnika, ki ga je našel iskalnik, se prikaže načrt pokopališča in fotografija groba. Za spreminjanje merila oz. velikosti načrta lahko pritisnete (+)/(-) na karti. V primeru, da opazite informacijo, ki se ne sklada z dejanskim stanjem, bomo veseli vašega obvestila na 03 703 64 00 ali obcina@prebold.si, da lahko popravek čim prej vnesemo v kataster.
Skip to content