All for Joomla All for Webmasters

OBČINA PREBOLD - OBČINA PO MERI INVALIDOV

OBČINA PREBOLD - OBČINA PO MERI INVALIDOV

O PROJEKTU ''OBČINA PO MERI INVALIDOV''

V občini Prebold se zavedamo pomena vključevanja potreb invalidov na najrazličnejših področjih: zdravstva, sociale, izobraževanja in medgeneracijskega sodelovanja. Navedeno poskušamo izvajati v sodelovanju z društvi, javnimi zavodi kot drugimi institucijami, ki delujejo na območju lokalne skupnosti.

Dne 23.3.2017 je Medobčinsko društvo invalidov Žalec z dopisom podalo županu občine Prebold g. Vinku Debelaku, pobudo, da se občina vključi v projekt »OBČINA PO MERI INVALIDOV SLOVENIJE« ter le ta sprejme odgovornost za trajno izvajanje projekta. Župan Občine Prebold je  sprejel pobudo in s sklepom imenoval Svet za invalide, v katerega so enakopravno vključeni predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Prebold. 

Svet invalidov občine je v sodelovanju s  strokovnimi službami Občine Prebold začel z aktivnostmi za pripravo analize stanja in vseh projektov ter drugih nalog po pravilniku za pridobitev listine. Medobčinsko društvo invalidov je ves čas aktivno sodelovalo z občinsko upravo in svetom invalidov. Aktivno so se vključili pri organizaciji in izvedbi aktivnosti ter dogodkov na temo invalidov. S svojimi izkušnjami iz predhodnih projektov so z nasveti sodelovali tako pri pripravi analize kot pri predlogu akcijskega načrta.

K pripravi analize so bile v letu 2018 pritegnjene vse zainteresirane javnosti v lokalni skupnosti in širše, da se izpostavi kar največ informacij in indikatorjev, ki bodo osnova za pripravo celovitega načrta v skladu s potrebami in možnostmi za financiranje le-teh. Svet invalidov je opravil terenske oglede.

Posameznega področja in aktivnost, ki se izvajajo v Občini Prebold:

 • osveščanje,
 • zdravstveno varstvo,
 • rehabilitacija,
 • strokovno – podporne službe,
 • dostopnost,
 • vzgoja in izobraževanje,
 • zaposlovanje,
 • finančna pomoč in socialna varnost,
 • družinsko življenje in osebna integriteta,
 • kultura,
 • rekreacija in šport,
 • religija
 • informiranje in načrtovanje politike,
 • zakonodaja,
 • ekonomska politika,
 • koordinacija dela,
 • invalidske organizacije in NVO, ki se ukvarjajo tudi s problematiko invalidov,
 • usposabljanje strokovnega osebja,
 • nacionalni nadzor in ocenjevanje programov za invalide v okviru izvajanja standardnih pravil,
 • tehnično in gospodarsko sodelovanje,
 • mednarodno sodelovanje

Koordinacija invalidskih organizacij v preboldski knjižnici

V Občini Prebold se zavedajo pomena vključevanja potreb invalidov na najrazličnejših področjih, zato je občina na pobudo Medobčinskega društva invalidov Žalec pristopila k projektu »Občina po meri invalidov«. Občina Prebold je že sprejela analizo stanja o položaju invalidov v Občini Prebold in akcijski načrt, na podlagi katerega je bilo izvedenih že precej zastavljenih nalog.

V sklopu projekta je Občina Prebold v torek, 30. julija 2019, organizirala koordinacijo invalidskih organizacij v Občinski knjižnici Prebold. Na koordinaciji je Tjaša Skočaj Klančnik, višja svetovalka za negospodarske javne službe Občine Prebold, predstavila, katere dejavnosti izvaja občina v sklopu akcijskega načrta za večjo kakovost skupnega življenja in socialno vključenost vseh občanov, na podlagi katerih se poskuša doseči večjo kakovost skupnega življenja v lokalni skupnosti ob upoštevanju različnosti in posebnih potreb posameznih skupin prebivalstva ter njihovo vključenost v življenje lokalne skupnosti.

Predstavljene so bile tudi konkretizirane naloge iz akcijskega načrta s področij: ozaveščanje in informiranje javnosti o invalidski problematiki, zdravstveno varstvo in rehabilitacijski programi, rehabilitacija, strokovno-podporne službe, dostopnost grajenega okolja, informacij in prevozov, vzgoja in izobraževanje, delo, zaposlitev, materialna in socialna varnost, kultura, šport, religija, vključenost invalidov v oblikovanje in načrtovanje politike ter zakonodaja, ekonomska politika, koordinacija dela ter invalidske in nevladne organizacije, usposabljanje strokovnega kadra za delo, komuniciranje in neposredno delo s človekom s posebnimi potrebami.

Po predstavitvi so invalidske organizacije in društva podali konkretne predloge, s katerimi bi lahko dosegli še večjo kakovost skupnega življenja. Predsednik Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske Janez Hudej pa je ob tej priložnosti Občini Prebold izročil tudi priznanje oziroma zahvalno listino za dolgoletno pomoč pri izvajanju programov društva in podpori projekta »Kar me ovira, me motivira«

10-zmot-in-10-resnic-o-slepoti-1.jpg
10-zmot-in-10-resnic-o-slabovidnosti-1.jpg
vodnik-po-pravicah-in-ugodnostih-slepih-in-slabovidnih-15052016-1.jpg

DOSTOPNOST OBJEKTOV

Dostop do pošte
Dostop do pošte
Ponižan pločnik s klančino
Ponižan pločnik s klančino
Dostop v OŠ Prebold
Dostop v OŠ Prebold
Prehod za pešce ter ponižan robnik
Prehod za pešce ter ponižan robnik
Dvigalo ZP Prebold
Dvigalo ZP Prebold
Parkirišče za invalide pri tržnici
Parkirišče za invalide pri tržnici
Dvigalo Dom starejših Prebold
Dvigalo Dom starejših Prebold
Ponižan pločnik
Ponižan pločnik

OBČINA PREBOLD

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

E-mail: obcina@prebold.si

Telefon: 03 703 64 00

Davčna številka SI: 39527972

Matična številka: 1357654000

TRR: SI56 0137 4010 0004 665To spletno mesto uporablja piškotke!

Če v brskalniku ne spremenite nastavitve se strinjate z njihovo uporabo.

Razumem

URADNE URE OBČINSKE UPRAVE

PONEDELJEK: od 8. do 14. ure

SREDA: od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure

PETEK: od 8. do 12. ure