All for Joomla All for Webmasters

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

Shadow
Slider

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

Naloge statutarno pravne komisije:
Obravnava predlog statuta občine in poslovnika sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine. Komisija sprejema sklepe o pravni skladnosti statutov oziroma pravil krajevnih skupnosti, in aktov drugih institucij, če je to v pristojnosti svetnikov in župana.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine. Med dvema sejama sveta ali v času seje, če to zahteva predsedujoči sveta, statutarno -pravna komisija razlaga poslovnik sveta.

ČLANI KOMISIJE

Člane komisije bo imenoval Občinski svet Občine Prebold predvidoma v januarju 2019

Predsednik: 
Članica: 
Član: 
Član: 
Članica: 

Zapisnike sej Statutarno pravne komisije najdete tukaj!

OBČINA PREBOLD

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

E-mail: obcina@prebold.si

Telefon: 03 703 64 00

Davčna številka SI: 39527972

Matična številka: 1357654000

TRR: SI56 0137 4010 0004 665

To spletno mesto uporablja piškotke!

Če v brskalniku ne spremenite nastavitve se strinjate z njihovo uporabo.

Razumem

URADNE URE OBČINSKE UPRAVE

PONEDELJEK: od 8. do 14. ure

SREDA: od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure

PETEK: od 8. do 12. ure

PRP LEADER EU SLO barvni450