All for Joomla All for Webmasters

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

OBČINA PREBOLD

Shadow
Slider

Podatki o projektih v Občini Prebold, ki so sofinancirani iz evropskih skladov

Projekt DRUŽABNI CENTER MUZEJSKA ZBIRKA PREBOLD

PRP LEADER EU SLO barvni

OBCINALAS SSD

 

CLLD vodoravno CMYK modra

Projekt sofinancira Evrospki sklad za razvoj podeželja v okviru podukrepa M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Občina Prebold je prijavo na LAS oddala 12. maja 2017, odločbo o odobritvi sredstev za projekt pa smo prejeli 20. junija 2018. Projekt je v fazi izvedbe.

Naziv operacije: Družabni center Muzejska zbirka Prebold

Povzetek operacije: Občina Prebold želi z izvedbo operacije izboljšati prepoznavnost objektov Muzejske zbirke Prebold skozi čas ter občanom in ranljivim skupinam ponuditi obnovljene objekte in ponudbo aktivnosti ter informacij s kulturnega, izobraževalnega, turističnega in prireditvenega področja. V okviru operacije bo izvedena obnova dvorišča muzejske zbirke, v objektu bodo prenovljene sanitarije, v lesenem paviljonu ob objektu bo urejen pokrit tržni prostor za dejavnost tržnice v slabem vremenu, TIC pa bo prestavljen v objekt muzejske zbirke. Občina bo kupila tudi multimedijsko opremo za predavalnico in novo pohištvo za pokrito tržnico in TIC. V okviru projekta bo urejeno tudi postajališče za avtodome pri bazenu prebold za popestritev turistične ponudbe kraja. Partnerja v projektu Zgodovinsko in narodopisno društvo Prebold in Turistično društvo Prebold bosta poskrbela za izvedbo prireditev in aktivnosti v okviru projekta zasebni partner pa bo pripravil predavanja s področja samooskrbe s hrano in ekološke pridelave.

Cilji operacije so naslednji: ureditev prostora za odprto in pokrito tržnico, prireditvenega prostora, predavalnice, prostorov TIC in sanitarij, popestritev dogajanja turističnem in kulturnem področju, izobraževanje na področju samooskrbe s hrano ter ekološke pridelave in predelave izdelkov, ureditev parkirišča za avtodome in promocija aktivnosti v okviru projekta.

Kazalniki:  vzpostavljeno inovativno partnerstvo za izvajanje skupnih aktivnosti, ena operacija vlaganj v infrastrukturo, 4 aktivnosti s področja samooskrbe in lokalne pridelave hrane, 3 turistične prireditve, 7 aktivnosti s področja kulturne dediščine.

Ocenjena vrednost projekta znaša 122.186,22 EUR, od tega je odobreno sofinanciranje aktivnosti s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v znesku 41.104,25 EUR.

NAKUP SOSEDNJE ("Roglove") HIŠE

Informacija o nakupu:
V letu 2018 se je občina Prebold dogovorila in izvedla nakup sosednjega objekta k Muzejski zbirki Prebold skozi čas, na naslovu Dolenja vas 53, 3312 Prebold. Nakup je potrdil pristojni odbor Občinskega sveta Občine Prebold.

Namen nakupa stavbe:
Lastnik stavbe je objekt ponudil na trgu, Občina Prebold pa se je dogovorila o nakupu predvsem iz naslednjih razlogov:
- z obnovo stavbe bomo uredili vstop v naselji Prebold in Dolenja vas in hkrati preprečili razvoj neprimernih dejavnosti na tem območju,
- v objektu bomo zagotovili možnost širitve in preureditve Muzejske zbirke in dodatne ponudbe v kraju.

Predvidene vsebine v objektu:
Objekt na naslovu Dolenja vas 53 naj bi po dokončni ureditvi obsegal naslednje vsebine (vsebina je trenutno še v fazi idejne zasnove, končno vsebino projekta bodo potrdili novi pristojni organi občine):
- v prvem nadstropju je predvidena širitev muzejske zbirke,
- v pritličju je predvidena trgovina z domačimi izdelki lokalnih ponudnikov in spominki, v trgovino bi fazi ureditve prestavili tudi turistični informacijski center (TIC),
- v pritličju je predviden prostor za druženje mladih.

Dinamika obnove in finančna sredstva:
Za ureditev celotnega kompleksa muzejske zbirke bo v letu 2019 predvidoma izdelana projektna dokumentacija ter pridobljena potrebna dovoljenja, nato pa bi v naslednjih letih iskali vire za sofinanciranje iz evropskih skladov.

 

Projekt MEDGENERACIJSKI CENTER PREBOLD

ESRR logo slogan

 

OBCINALAS SSD

CLLD vodoravno CMYK modra

Projekt sofinancira Evrospki sklad za regionalni razvoj v okviru ukrepa "Razvoj, izvajanje in promoviranje programov aktivnega vključevanja ranljivih skupin prebivalstva v družbo". Občina Prebold je prijavo na LAS oddala 13. oktobra 2017, obvestio o odobritvi projekta pa smo prejeli 27. avgusta 2018. Projekt je v fazi izvajanja.

Naziv operacije: Medgeneracijski center Prebold

Povzetek operacije: Operacija Medgeneracijski center Prebold (v nadaljevanju "MCP") obsega vzpostavitev medgeneracijskega centra v Preboldu, kar predstavlja novost v občini, kjer do sedaj takšnih vsebin še ni bilo na voljo. V okviru MCP je predvidena obnova prostorov, nakup pohištva in računalnikov za izvedbo delavnic in povezovanje nevladnih organizacij in zasebnega sektorja s področja farmacije. Program medgeneracijskega centra je je namenjen vključevanju ranljivih skupin, za katere se bodo z vzpostavitvijo medgeneracijskega centra povečale možnosti socialnega vključevanja v družbo. Hkrati bo program pripomogel k ozaveščenosti o zdravem življenjskem slogu in s tem pomagal k zdravim posameznikom in skupnosti. V okviru operacije bodo obnovljeni in energetsko sanirani prostori ob zdravstveni postaji Prebold, kupljena bo potrebna oprema za prostore in izvedene izobraževalne in socialne aktivnosti v medgeneracijskem centru.

V okviru operacije MCP bodo partnerji izvedli aktivnosti, ki bodo pripomogle k večji socialni vključenosti ranljivih skupin (ženske, otroci, mladi, starejši) ter aktivnosti ozaveščanja o zdravem življenjskem slogu in pravilni uporabi farmacevtskih izdelkov. Partnerji, ki sodelujejo pri projektu so: Rdeči križ Slovenije - območno združenje Žalec, Lekarna Cvetka, Cvetka Zelenc, mag. farm. in Društvo upokojencev Prebold.

Že v prijavi projekta je bilo predvideno sodelovanje medgeneracijskega centra in povezovanje z zasebnimi ponudniki storitev, kar bo pripomoglo k povezovanju aktivnosti in k povečevanju možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest na osnovi dodatne ponudbe storitev za občane. V času izvedbe projekta je občina že sklenila najemno pogodbo z zasebnim partnerjem, ki bo v prostorih centra izvajal svojo dejavnost izven delovnega časa Medgeneracijskega centra.

Cilji operacije so naslednji: ureditev prostora MCP ter nakup pohištva in opreme za izvajanje aktivnosti v centru, izvedba aktivnosti (predavanja, delavnice) za vključevanje ranljivih skupin in delavnic za dodatno ponudbo občanom, vzpostavitev organizacijske strukture Medgeneracijskega centra, ki bo zagotavljala povezovanje med neprofitnimi in profitnimi organizacijami pri aktivnostih MCP ter nadaljnje delo centra tudi po zaključku operacije, promocija MCP v javnosti.

Prispevek k doseganju kazalnikov iz Strategije lokalnega razvoja za LAS SSD:
- 1 novo delovno mesto,
- 1 inovativno razvojno partnerstvo,
- 1 izveden program za doseganje višje kakovosti življenja,
- 1 nov program aktivnega vključevanja ranljivih skupin prebivalstva v družbo.

Ocenjena vrednost projekta znaša 68.938,19 EUR, od tega je odobreno sofinanciranje aktivnosti s strani Evropskega sklada za regionalni razvij v znesku 42.674,88 EUR.

OBČINA PREBOLD

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

E-mail: obcina@prebold.si

Telefon: 03 703 64 00

Davčna številka SI: 39527972

Matična številka: 1357654000

TRR: SI56 0137 4010 0004 665

To spletno mesto uporablja piškotke!

Če v brskalniku ne spremenite nastavitve se strinjate z njihovo uporabo.

Razumem

URADNE URE OBČINSKE UPRAVE

PONEDELJEK: od 8. do 14. ure

SREDA: od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure

PETEK: od 8. do 12. ure

PRP LEADER EU SLO barvni450