All for Joomla All for Webmasters

Občinska uprava

OBČINA PREBOLD

Hmeljarska cesta 3
3312 Prebold
Tel.: 03 70 36 400
Fax: 03 70 36 405
Matična št.: 1357654000
Davčna št.: SI39527972
TRR.: IBAN SI56 0137 4010 0004 665

Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

ŽUPAN

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 01

uradne ure župana: vsako sredo od 14. do 17. ure

 

 

OBČINSKA UPRAVA

URADNE URE

Zaradi preprečevanja okužb s koronavirusom uradne ure do nadalnjega odpadejo. Občinska uprava je dosegljiva po elektronski pošti ali po telefonu.

PONEDELJEK: od 8. do 14. ure

SREDA: od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure

PETEK: od 8. do 12. ure

 

ZAPOSLENI V UPRAVI

Tajnik občine
Tjaša Skočaj Klančnik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 07
Delovno področje: vodenje uprave, kadrovske zadeve, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, projektno delo, začasno tudi šolstvo, predšolska vzgoja, zdravstvo, sociala in občinska stanovanja

Višji svetovalec za gospodarstvo
Anton Vesolak, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 06
Delovno področje: kmetijstvo, zaščita in reševanje, javna dela, gospodarstvo

Višji svetovalec za varstvo okolja, prostorsko planiranje in gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
Metka Šribar, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 02
Delovno področje: varstvo okolja, prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami, NUSZ, vodenje investicijskih projektov

Višji svetovalec za splošne pravne zadeve in negospodarstvo
Delno mesto je trenutno nezasedeno.

Višji svetovalec za gospodarske javne službe
Simon Jan, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 04
Delovno področje: vodenje investicijskih projektov, vodenje režijskega obrata, urejanje javnih površin, ceste, komunalna infrastruktura, bazen Prebold, vodenje projektov

Finančnik VII/2 - 2
Katarina Jesenek, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 03
Delovno področje: občinski proračun, finance

Delovodja V
Klaudija Kač, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 13
Delovno področje: turizem, šport, kontakti z društvi, organizacija in koordinacija izvedbe prireditev

Tajnica župana V
Špela Breznikar Kotnik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 00
Delovno področje: glavna pisarna, arhiv dokumentov, pokopališka dejavnost, materialno poslovanje uprave

 

NALOGE OBČINSKE UPRAVE

Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev na področjih, določenih z Odlokom o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave občine Prebold.

Pri svojem delu je občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave Republike Slovenije, zakonov, Statuta občine Prebold in drugih veljavnih predpisov.

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji oziroma družbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj, izkušenj, podatkov in obvestil.

Za izvajanje nalog so ustanovljeni organi občinske uprave. Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter procesom, ki potekajo v občinski upravi.

Organizacija občinske uprave mora zagotavljati:

 • zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje nalog,
 • smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi,
 • koordinirano izvajanje nalog in učinkovito opravljanje projektnih nalog,
 • učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog,
 • usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev ter
 • učinkovito sodelovanje z drugimi institucijami.

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, ki je predstojnik občinske uprave. Delo občinske uprave neposredno vodi tajnik občine (direktor občinske uprave), ki:

 • vodi in usklajuje delo občinske uprave,
 • skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
 • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
 • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
 • na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranje kontrole,
 • predlaga županu sprejem določenih odločitev na podlagi predloga predstojnika organa občinske uprave,
 • opravlja druge naloge, določene s predpisi Občine Prebold ter po odredbah župana Občine Prebold ter po odredbah župana.

ŽUPAN:

Vinko Debelak

univ. dipl. inž. grad

vinko debelak

ZASTAVA IN GRB

OBČINE PREBOLD

prebold zastava

 

OBČINA PREBOLD

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

E-mail: obcina@prebold.si

Telefon: 03 703 64 00

Davčna številka SI: 39527972

Matična številka: 1357654000

TRR: SI56 0137 4010 0004 665To spletno mesto uporablja piškotke!

Če v brskalniku ne spremenite nastavitve se strinjate z njihovo uporabo.

Razumem

URADNE URE OBČINSKE UPRAVE

PONEDELJEK: od 8. do 14. ure

SREDA: od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure

PETEK: od 8. do 12. ureZlati 80 112 Podpis