All for Joomla All for Webmasters

LOKACIJE IN UPORABA AED - DEFIBRILATORJEV V OBČINI PREBOLD

AED logo

Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo električnega sunka lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje. V primeru suma na zastoj srca uporabite najbližji debrilator!

Pri uporabi sledite navodilom za uporabo, ki so priložena defibrilatorju!

Slika za pdf  dokument: NAMEN IN UPORABA DEFIBRILATORJEV

POVEZAVA NA LOKACIJE DEFIBRILATORJEV V SLOVENIJI

 

LOKACIJE DEFIBRILATORJEV V OBČINI PREBOLD

Trgovina Mercator Prebold, Graščinska cesta 3, 3312 Prebold

AED lokacija Mercator Prebold

Zdravstvena postaja Prebold, Graščinska cesta 11, 3312 Prebold

AED lokacija Zdravstvena postaja prebold

Gasilski dom PGD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka, Hmeljarska cesta 10, 3312 Prebold

AED lokacija gasilski dom prebold

Stanovanjska hiša Jager, Reška cesta 60, 3312 Prebold

AED lokacija hisa Jager Prebold

ODELO Slovenija, glavna recepcija, Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold

AED 1 lokacija Odelo prebold

Stanovanjska hiša Završnik, Sv. Lovrenc 52, 3312 Prebold

AED 1 lokacija Stanovanjska hisa Zavrsnik Sv Lovrenc

Stanovanjski blok Latkova vas, Latkova vas 86A, 3312 Prebold

AED lokacija stanovanjski blok latkova vas

Gasilski dom PGD Latkova vas, Latkova vas 41, 3312 Prebold

AED 2 lokacija Gasilski dom latkova vas

Podjetje Schiedel dimniški sistemi, Latkova vas 82, 3312 Prebold

AED 1 lokacija Schiedel latkova vas

Gasilski dom PGD Šešče, Šešče 51A, 3312 Prebold

AED 2 lokacija gasilski dom sesce

Stanovanjski objekt Zagožen, Matke 84, 3312 Prebold

AED 1 lokacija Stanovanjska hisa Zagozen matke

 

 

 

 

SPLETNA STRAN S PREDSTAVITVIJO TURISTIČNE PONUDBE OBČINE

Celotno turistično ponudbo občine Prebold si lahko ogledate na spletni strani TURIZEM-PREBOLD.COM

Na spletni strani so predstavljeni gostinska ponudba, kulturna dediščina, prenočišča, turistične kmetije, šport in storitve. 

 

Obiščite Bazen Prebold

V poletnem času obiščite preboldski bazen! Odprto kopališče ponuja veliki in mali bazen, gostinsko ponudbo ter bližnji park in športna igrišča. V letu 2019 je bazen odprt od 22. junija do predvidoma 1. septembra vsak dan od 9. do 19. ure (bazen je zaprt v primeru slabega vremena). Opis bazena in cenik je na voljo na naslednji spletni povezavi: BAZEN PREBOLD.

 

Postajališče za avtodome

IMG 20190610 094713

V bližini bazena in športnih igrič v Preboldu je urejeno tudi parkirišče za avtodome, kjer lahko parkirajo dva do trije avtodomi. Na počivališču je na voljo odtok za odpadno vodo, voda za splakovanje sanitarnih kaset, pitna voda in električna energija. Pitna voda in elektrika sta na voljo na posebnih stebričkih, kjer je uporaba plačljiva s kovanci. Cene za uporabo pitne vode in električne energije so naslednje:

- pitna voda: 0,10 € za 10 litrov vode

- električna energija: 0,50 € za 1 kWh

 

Katalog turistične ponudbe

Oglejte si katalog turistične ponudbe v občini v formatu .pdf:

PREDSTAVITEV OBČINE PREBOLD

Kilometer proti jugu od izvoza Šempeter ali Šentrupert v Savinjski dolini z avtoceste Maribor - Koper leži kraj, idealen za vse, ki želijo pobegniti od stresnega vsakdana in se sprostiti v podeželskem raju.

Tam, kjer se končajo širjave, kjer se poleti bohotijo nasadi hmelja ter pisana polja, med katerimi žubori rečica Bolska, leži Prebold, katerega prve poselitve segajo v srednji vek, ko je bil Prebold še last žovneških gospodov. Južno za njim se dviga hribovje, ki se preko Žvajge, Golave in Homa vzpenja do višjih vrhov: Tolstega vrha (751 m), Reške planine (925 m) in do najvišje Mrzlice (1122 m). Občini Prebold je uspelo zadržati povezanost neokrnjene narave s prijaznostjo domačinov in bogato kulturo, prepleteno s skrivnostnim pridihom preteklosti, kar z gostoljubnostjo danes tvori biser podeželja. Prebold je obkrožen s sedmimi slikovitimi naselji: Šešče in Sv. Lovrenc na vzhodu, Kaplja vas na zahodu, Dolenja in Latkova vas na severu, na jugu pa sta med hribovju gnezdeni naselji Matke in Marija Reka.

Večji del občine obsega hribovit svet, kjer so se razvili kmečki turizem, pohodništvo, plezanje ter jadralno padalstvo. Urejene kolesarske poti, ki poleg ravninskega pokrivajo tudi hriboviti svet, privlačijo vse številnejše kolesarje. Poleg razgibanega površja je občina bogata z vodami in nudi možnost ribolova n vodnih športov. Med izletom po okoliških hribih še lahko najdete izvire, kjer se lahko brez skrbi odžejate.

 

STATISTIČNI PODATKI

Občina Prebold je del savinjske statistične regije. Meri 41 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 145. mesto.

Statistični podatki za leto 2015 kažejo o tej občini tako sliko:

Konec leta 2015 je imela občina 5.003 prebivalcev. Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 102. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 124 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo leta 2015 nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -2,8% (v Sloveniji 0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 4,6. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 1,8 (v Sloveniji 0,6). Povprečna starost občanov je bila 42,8 let in tako malo višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije.

Občino Prebold je v juliju leta 2015 obiskalo 260 turistov, zabeleženih pa je bilo 560 prenočitev.

Več statističnih podatkov za občino Prebold lahko najdete na straneh statističnega urada Republike Slovenije.

LOKACIJA OBČINE PREBOLD

Kje se nahaja Občina Prebold si lahko ogledate tukaj

Obseg občine Prebold si lahko ogledate tukajPrebold

 

Občina v filmih: videoposnetki naših dijakov in osnovnošolcev

Znamenje (2015), avtorja Gal Ancelj, Petra Rebernik (ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije)

 

Nekega jutra, ko se zdani (2016), avtorji učenci 7. razreda OŠ Prebold

 

PREDSTAVITEV NASELIJ

V občini Prebold so med polji ugnezdena naslednja naselja: Šešče in Sv. Lovrenc na vzhodu, Prebold in Dolenja vas na sredini, Kaplja vas na zahodu, na severu Latkova vas in na južnem delu hribovski naselji Matke in Marija Reka. Severni del občine omejuje regionalna cesta Ljubljana–Celje, ki je v oddaljenosti dveh kilometrov od občinskega centra, z dvema priključkoma povezana z avtocesto Ljubljana - Maribor. 

MARIJA REKA

Marija Reka (248 preb., J. 5 km) je hribovsko naselje, ki se nahaja južno od Prebolda, v katerem prevladujejo samotne kmetije. Razteza se ob potoku Reka in njegovih pritokih; med potokoma Mala in Velika Reka se dvigata hriba Reška planina (925 m) in Gradišče (762 m). Kraj sestavljata zaselka Mala in Velika Reka. Skozenje pelje čez preval Vrhne (724 m) vijugasta cesta Prebod -Trbovlje. V višjih legah je več počitniških hišic. Na območju kraja so manjša ležišča živega srebra ter svinčeve in antimonove rude, ki so jih delno izkoriščali med obema svetovnima vojnama.

Župnijska cerkev Marije Vnebovzete je iz 15. stol., sedanjo podobo je dobila v 19. stol. Po požaru leta 1790 so jo obnovili in na novo obokali. Oprema je iz prve polovice 19. stol. Ob njej je v planinski dom preurejeno poslopje nekdanje osnovne šole. V bližini je tudi znano plezališče.

Vsako leto v juniju je v kraju tradicionalna prireditev 'Pod Reško planino veselo živimo'.

LATKOVA VAS

Latkova vas (998 preb., S. 2 km) je v jedru gručasto naselje na prodni terasi ob prehodu regionalne ceste Ljubljana - Celje in ob regionalni cesti Latkova vas – Prebold – Trbovlje. Nahaja se severno od Prebolda. V vzhodnem delu naselja se nahaja industrijska cona, novo stanovanjsko naselje Novine, na območju bivšega kmetijskega obrata pa nastaja poslovno - stanovanjska cona. V Latkovi vasi lahko prenočite v urejenem družinskem avtokampu Park, ki leži v idiličnem okolju na levem bregu Savinje. Kamp Park ponuja tudi sobe za prenočevanje.

Ob Savinji se na desnem bregu ob poslovni coni nahaja športno-rekreativni center. V vasi delujeta dve gasilski društvi.

MATKE

Matke (352 preb., JV. 6 km) so na široko razložene ob potoku Kolja. Nahajajo se jugo-vzhodno od Prebolda. Obdajajo jih vzpetine Goljava (836 m), Homič (1082 m), Mrzlica (1122 m), Kamnik (836 m) in Hom (607 m). Na travnikih Mrzlice uspevajo ilirske rastlinske vrste, ki tu dosegajo svojo severno mejo. Kraj sestavljajo razloženi zaselki Brda, Goljava, Hom, Podmrzlica, Vinogradi, Zahom ter obcestni zaselek Matke.

Na Homu stoji podružnična cerkev sv. Magdalene, ki se prvič omenja leta 1383. Ločen zvonik so postavili okoli 1725 in ga dvignili leta 1825. Leta 1825 so obokali ladjo in prezbiterij ter povečali zakristijo. Veliki oltar iz začetka 19. stol. je leta 1899 predelal I. Cesar. Stranska oltarja iz konca 18. stol. sta bila leta 1863 obnovljena. Ob cerkvi je od leta 1963 Dragov planinski dom. V kraju so urejene športne površine in gasilski dom.

ŠEŠČE

Šešče pri Preboldu (443 preb., V. 4 km) se nahajajo vzhodno od Prebolda. Šešče so v jedru obcestno naselje z zaselki Gmajna, Ladja in Šembihel po pleistocenski terasi nad desnim bregom Savinje in po severnem vznožju hriba Hom (607 m). Skozi teče hudournik Kolja.

V prazgodovinskih gomilah so našli latenski bronasti nakit, sekire ter železno orodje in orožje. Velika dvonadstropna graščina Schönbichl s štirimi vogalnimi stolpi iz 16. stol. je od konca 18. stol. razvalina. V središču kraja stojita kulturni in gasilski dom.

SVETI LOVRENC

Sv. Lovrenc (377 preb., V. 2 km) je razloženo naselje z grmičastim jedrom, ki leži na južnem obrobju Spodnje Savinjske doline, vzhodno od Prebolda. Sv. Lovrenc sestavljajo zaselki Burkeljčev hrib, Gmajna, Lokavec in Zgornji Štleranc. Vaško ozemlje sega od rek Bolske in Savinje (Kotov) na severu, do severnih pobočij Golave in Burkeljčevega hriba na jugu. Skozi naselje teče potok Reka, desni pritok Bolske.

Vas je dobila ime po patronu tukajšnje cerkve Sv. Lovrencu. Cerkev se prvič omenja leta 1247. Ima ohranjeno romansko ladjo in prezbiterij iz 16. stol. Leta 1831 so predzidali zvonik in okna, obokali ladjo in cerkev na novo opremili.

Vsako leto, prvi vikend v avgustu, je v kraju tradicionalna prireditev 'Tekma koscev, grabljic in štangarjev'.

KAPLJA VAS

Kaplja vas (302 preb., SZ. 2 km) je po večini ravninsko obcestno naselje in poteka po večini na terasi sotočja potokov Trnavica in Bolska. Kaplja vas se nahaja severo-zahodno od mesta Prebold. Zgornja zaselka v Kaplji vasi, Gorica in Tolsti Vrh se na severnih pobočjih že dotikata Posavskega hribovja. Omenjena Graščina Gorica se prvič omenja že davnega leta 1586.

DOLENJA VAS

Dolenja vas (588 preb., S. 1 km) je dolgo in razširjeno obcestno naselje na levem bregu reke Bolske. Nahaja se severno od mesta Prebold nad izlivom reke Bolske v reko Savinjo, kjer je zaselek Lapurje. Jedro naselja z vzporednimi ali stegnjenimi domovi se proti zahodu razprostira proti Kaplji vasi, na vzhodu pa proti vasi Sveti Lovrenc. Naselje omogoča tudi prenočišče v lepo urejenem zasebnem avtokampu Dolina, lahko pa se ponosno ponaša še na svojo ravninsko lego, primerno za prehodni kraj s kolesom ali kot del v naprej začrtane tekaške proge.

 

VSTOPNO INFORMACIJSKA TOČKA (VIT) EKOMUZEJA HMELJARSTVA IN PIVOVARSTVA

V prizidku k občinski stavbi v Preboldu je v okviru skupnega projekta občin Spodnje Savinjske doline urejena tudi VIT točka Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu. Obiskovalcem je na voljo tiskano informacijskgo gradivo, podatki o odpiralnem času muzeja ter gradivo o ostali turistični ponudbi, ponudbi domačih izdelkov in drugi ponudbi v Občini Prebold in v sosednjih občinah. VIT točka je dostopna vsak delovna dan.

VIT tocka ekomuzej
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije zgodbo o hmelju skrbno in na sodoben način pripoveduje zvedavim popotnikom, vedoželjnim obiskovalcem, neutrudnim raziskovalcem in seveda prekaljenim prebivalcem Savinjske doline. Ne pričakujte običajne muzejske izkušnje, temveč čutno in poučno povabilo na živečo pot resničnih občutkov hmeljarstva in pivovarstva, ki je nenazadnje del zgodbe vseh nas.

Ekomuzej je odprt:

Od torka - petka od 9. do 17. ure
in v soboto od 9. do 12. ure

Za najavljene skupine nad 10 oseb tudi izven delovnega časa po dogovoru vsaj 2 dni prej! Nedelje, ponedeljki in prazniki zaprto.

Več o ekomuzeju si lahko ogledate na njihovi spletni strani.

 

LogoEkomuzej

 

NALOGE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA

Skupna občinska uprava Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja je bila ustanovljena na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi, v katero je vključenih 15 občin ustanoviteljic.

Iz področja medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva se opravljajo naloge za naslednje občine ustanoviteljice: Občina Braslovče, Občina Gornji Grad, Občina Ljubno, Občina Luče, Občina Mozirje, Občina Nazarje, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Rečica ob Savinji, Občina Solčava, Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj, Občina Tabor, Mestna občina Velenje in Občina Vransko.

 

Spletna stran medobčinskega inšpektorata je dostopna na naslednji povezavi.

 

Naloge v občinah ustanoviteljicah se opravljajo skladno s sprejetim Dogovorom o medsebojnih razmerjih, katerega so sprejeli župani občin ustanoviteljic. Inšpekcija in medobčinsko redarstvo opravljata nadzor nad izvajanjem določb veljavnih občinskih odlokov ter veljavne državne zakonodaje in podzakonskih predpisov v obsegu prenosa pristojnosti.

Najpogosteje se nadzor vrši nad:

- mirujočim prometom in s tem povezanimi kršitvami;
- upoštevanjem omejitev hitrosti s stacionarnim radarjem;
- prometnimi površinami posebnega pomena;
- splošnim redom;
- urejenostjo in posegi na javnih površinah;
- zunanjim oglaševanjem;
- zapuščenimi vozili;
- taksi prevozi;
- občinskimi cestami;
- ločenim zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi odpadki;
- vrtički na občinskih zemljiščih;
- oskrbo s pitno vodo;
- odvajanjem in čiščenjem komunalne in meteorne odpadne vode.

Iz področja varstva okolja se del nalog opravlja tudi za naslednje občine ustanoviteljice: Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj in Mestna občina Velenje.

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja opravlja svoje naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic. Od januarja 2005 je medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo tudi prekrškovni organ, ki odloča o prekrških na prvi stopnji. Konec leta 2008 je bil sprejet Občinski program varnosti Mestne občine Velenje kot je določeno v Zakonu o občinskem redarstvu.

Uradne ure medobčinskega redarstva in inšpekcije, ki ima poslovne prostore na naslovu Kopališka 3, Velenje so določene z Odredbo o delovnem času, poslovnem času in uradnih ur uprave Mestne občine Velenje:

ponedeljek od 8.00 do 14.30 ure
torek od 8.00 do 14.30 ure
sreda od 8.00 do 17.00 ure
petek od 8.00 do 13.00 ure

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OBČINE PREBOLD

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

V katalogu informacij javnega značaja so zbrani splošni podatki o Občini Prebold, zakonodaji, ki ureja področje lokalne samouprave, pristojnostih in nalogah občine, upravnih postopkih, ki jih vodi, vodstvu in organiziranosti. Prav tako katalog vsebuje podatke o strateških okumentih, javnih evidencah in drugih informatiziranih zbirkah podatkov ter najpomembnejših sklopih informacij javnega značaja in o načinu dostopa do njih.

Naziv organa, ki je katalog izdal: Občina Prebold, ki jo zastopa župan Vinko Debelak

 • Naslov: Hmeljarska cesta 3
 • Pošta: 3312 Prebold
 • Telefon: 03 703 64 00
 • Faks: 03 703 64 05
 • E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Matična številka: 1357654
 • ID za DDV: SI39527972
 • Župan: Vinko Debelak
 • Podžupani: -
 • Članice in člani Sveta: povezava
 • Uprava: povezava
 • Statut Občine Prebold in Poslovnik Občine Prebold (neuradno prečiščeno besedilo)
 • Simboli Občine Prebold
 • Odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Vinko Debelak, župan
 • Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja: župan Vinko Debelak
 • Podatki o izdajatelju: Občina Prebold
 • Datum prve objave kataloga: 26.07.2011
 • Datum zadnje spremembe: 25.02.2013
 • Katalog je dostopen na spletnem naslovu: .
 • Druge oblike kataloga: v fizični obliki na sedežu Občine Prebold v času uradnih ur.
 • Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

POROČILO O IZVAJANJU ZDIJZ V LETU: 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI  RAZPOLAGA

2.a Podatki o organizaciji Občine Prebold

Organigram: povezava

Delovno področje občine: Katalog pristojnosti občin

Organi občine: župan, občinski svet, nadzorni odbor

Značilnosti lokalne samouprave v Sloveniji: povezava

Seznam uradnih oseb Občine Prebold: povezava

Seznam zaposlenih v Upravi Občine Prebold: povezava

2.b Kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

Župan občine Prebold

Vinko Debelak, univ.dipl.inž.grad.

Telefon: 03 703 64 00

Naslov: Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Republike Slovenije in Evropske unije v delu, ki se nanaša na delovno področje Mestne občine Velenje ter povezava na register predpisov lokalne skupnosti

Državni register: povezava

Predpisi lokalne skupnosti: Katalog lokalnih predpisov Občini Prebold

Predpisi Evropske unije: povezava

2.d Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta: povezava

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

2.f Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov: povezava

Uradne osebe: Seznam uradnih oseb, ki so v občinski upravi Občine Prebold pooblaščene za

odločanje in vodenje postopkov v posameznih zadevah z delovnega področja občinske

uprave:

 • Anton Vesolak
 • Tjaša Skočaj Klančnik
 • Simon Jan
 • Metka Šribar

2.g Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila/razpise

Javna naročila po ZJN – 3 in drugi javni razpisi - (dodatne informacije pridobite na občini v času uradnih ur)

2.h Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja

 1. Ime evidence: REGISTER STANOVANJ IN POSLOVNIH PROSTOROV V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH V OBČINI PREBOLD
 2. Ime evidence: SEZNAM PROSILCEV ZA SUBVENCIJO NAJEMNINE
 3. Ime evidence: PREDNOSTNE LISTE ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
 4. Ime evidence: EVIDENCA ZA DODELJEVANJE ENKRATNIH IZREDNIH DENARNIH POMOČI
 5. Ime evidence: EVIDENCA ZA ODOBRITEV PREKOPOV POSMRTNIH OSTANKOV
 6. Ime evidence: EVIDENCA ZA POTREBE ODLOČANJA O VIŠJIH OPROSTITVAH SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV
 7. Ime evidence: EVIDENCA ZA POTREBE UVELJAVLJANJA PRAVICE DO OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
 8. Ime evidence: EVIDENCA O PLAČANIH STROŠKIH OSKRBE V DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE OBČINE PREBOLD
 9. Ime evidence: EVIDENCA ZAVEZANCEV ZA PLAČILO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
 10. Ime evidence: EVIDENCA UPRAVIČENCEV DO ZAČASNE OPROSTITVE PLAČILA VRTCA TER PRITOŽB IN PROŠENJ ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
 11. Ime evidence: EVIDENCA UPRAVIČENCEV DO ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA NOVOROJENCA V OBČINI PREBOLD
 12. Ime evidence: EVIDENCA NAJEMNIH POGODB ZA POSLOVNE PROSTORE
 13. Ime evidence: EVIDENCA POSLOVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE PREBOLD
 14. Ime evidence: EVIDENCA PRIJAVLJENIH OBRATOVALNIH ČASOV GOSTINSKIH OBRATOV
 15. Ime evidence: EVIDENCA DRUŽINSKIH POMOČNIKOV
 16. Ime evidence: EVIDENCA IZDANIH ODLOČB O ODMERI KOMUNALNIH PRISPEVKOV
 17. Ime evidence: BANKA CESTNIH PODATKOV
 18. Ime evidence: EVIDENCA POTRDIL O NAMENSKI RABI IN LOKACIJSKIH INFORMACIJAH

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke: Spletni GIZ portal - iObčina

2.j Druge informacije, ki jih organ posreduje v svetovni splet

Novice o delovanju občine: povezava

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Namen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju: ZDIJZ) je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. Kot informacija javnega značaja se v skladu s 4. členom ZDIJZ šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu ZDIJZ taksativno določenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. Vendar pa je zakonodajalec za primere, ko dokument ali njegov del vsebuje izjeme iz 6. člena ZDIJZ, predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.

Občina Prebold izdaja oziroma objavlja tudi druge dokumente, potrebne za seznanitev javnosti o posameznem področju dela občinske uprave ali o drugih pomembnejših vsebinskih sklopih, vezanih na delovanje Občine Prebold (npr. letaki, zloženke, in druge tiskovine). 

Želim pridobiti informacijo javnega značaja: povezava

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur Uprave Občine Prebold

4. STROŠKOVNIK

Stroškovnik: Vpogled v zahtevano IJZ je brazplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju IJZ (prepis, fotokopija, elektronski zapis, odbiranje podatkov). V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane IJZ zaračunali materialne stroške. Če so IJZ brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali.

5. SEZNAM INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, KI SO JIH PROSILCI ZAHTEVALI NAJMANJ TRIKRAT

Ni bilo zahtev

Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

Telefon: 03 703 64 00, Faks: 03 703 64 05

ID za DDV: SI39527972 / MŠ: 1357654

OBČINA PREBOLD

Hmeljarska cesta 3
3312 Prebold
Tel.: 03 70 36 400
Fax: 03 70 36 405
Matična št.: 1357654000
Davčna št.: SI39527972
TRR.: IBAN SI56 0137 4010 0004 665

Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

ŽUPAN

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 01

uradne ure župana: vsako sredo od 14. do 17. ure

 

 

OBČINSKA UPRAVA

URADNE URE

PONEDELJEK: od 8. do 14. ure

SREDA: od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure

PETEK: od 8. do 12. ure

 

ZAPOSLENI V UPRAVI

Tajnik občine
dr. Jure Vrhovec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 11
Delovno področje: vodenje uprave, kadrovske zadeve, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, projektno delo

Višji svetovalec za gospodarstvo
Anton Vesolak, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 06
Delovno področje: kmetijstvo, zaščita in reševanje, javna dela, gospodarstvo

Višji svetovalec za varstvo okolja, prostorsko planiranje in gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
Metka Šribar, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 02
Delovno področje: varstvo okolja, prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami, NUSZ, vodenje investicijskih projektov

Višji svetovalec za družbene dejavnosti in negospodarstvo
Tjaša Skočaj Klančnik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 07
Delovno področje: šolstvo, predšolska vzgoja, zdravstvo, sociala, občinska stanovanja, kultura, statutarno pravne zadeve, investicje na področju družbenih dejavnosti

Višji svetovalec za gospodarske javne službe
Simon Jan, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 04
Delovno področje: vodenje investicijskih projektov, vodenje režijskega obrata, urejanje javnih površin, ceste, komunalna infrastruktura, bazen Prebold, vodenje projektov

Finančnik VII/2 - 2
Katarina Jesenek, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 03
Delovno področje: občinski proračun, finance

Poslovni sekretar V - II
Klaudija Kač, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 13
Delovno področje: turizem, šport, kontakti z društvi, organizacija in koordinacija izvedbe prireditev

Administrator V
Špela Breznikar Kotnik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 03 / 703 64 00
Delovno področje: glavna pisarna, arhiv dokumentov, pokopališka dejavnost, materialno poslovanje uprave

 

NALOGE OBČINSKE UPRAVE

Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev na področjih, določenih z Odlokom o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave občine Prebold.

Pri svojem delu je občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave Republike Slovenije, zakonov, Statuta občine Prebold in drugih veljavnih predpisov.

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji oziroma družbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj, izkušenj, podatkov in obvestil.

Za izvajanje nalog so ustanovljeni organi občinske uprave. Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter procesom, ki potekajo v občinski upravi.

Organizacija občinske uprave mora zagotavljati:

 • zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje nalog,
 • smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi,
 • koordinirano izvajanje nalog in učinkovito opravljanje projektnih nalog,
 • učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog,
 • usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev ter
 • učinkovito sodelovanje z drugimi institucijami.

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, ki je predstojnik občinske uprave. Delo občinske uprave neposredno vodi tajnik občine (direktor občinske uprave), ki:

 • vodi in usklajuje delo občinske uprave,
 • skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
 • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
 • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
 • na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranje kontrole,
 • predlaga županu sprejem določenih odločitev na podlagi predloga predstojnika organa občinske uprave,
 • opravlja druge naloge, določene s predpisi Občine Prebold ter po odredbah župana Občine Prebold ter po odredbah župana.

Naloge nadzornega odbora:
opravlja nadzor nad občinskim premoženjem ter njegovim razpolaganjem,nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti nadzoruje zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

ČLANI NADZORNEGA ODBORA

Predsednica: Petra Kobal Šorli

Član: Uroš Ledinek

Član: Boris Rodošek

Iskalnik po dokumentih

videovsebina

OBČINA PREBOLD

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

E-mail: obcina@prebold.si

Telefon: 03 703 64 00

Davčna številka SI: 39527972

Matična številka: 1357654000

TRR: SI56 0137 4010 0004 665To spletno mesto uporablja piškotke!

Če v brskalniku ne spremenite nastavitve se strinjate z njihovo uporabo.

Razumem

URADNE URE OBČINSKE UPRAVE

PONEDELJEK: od 8. do 14. ure

SREDA: od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure

PETEK: od 8. do 12. ure