Lokalne volitve

Lokalne volitve 2022

Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je predsednica Državnega zbora Republike Slovenije 20. julija 2022 razpisala redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022. Razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 97/22 z dne 20. 7. 2022.

Na podlagi 40. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 92/20 – odločba US.) je Državna volilna komisija na 39. seji dne 30. 8. 2022 sprejela Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo 20. 11. 2022. – Rokovnik volilnih opravil LV 2022_

Občinski predpisi in sklepi povezani z lokalnimi volitvami so objavljene na spletni strani Uradne objave – Občinski predpisi.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (Ur. list RS, št. 199/21)

OBJAVA PODATKOV NA SPLETNI STRANI DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE:
Kandidati v Občini Prebold
Udeležba za Občino Prebold
Izidi za Občino Prebold

Udeležba za celotno Slovenijo
Rezultati za celotno Slovenijo

Volilni odbori:

Skip to content