Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ občine in odloča o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet ima 15 članov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi njegovo delo. Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.

Delovna telesa občinskega sveta so odbori in komisije. Pristojnosti oz. delovna telesa (komisije in odbori) občinskega sveta so opredeljene v statutu občine Prebold in poslovniku občinskega sveta.

Člani

Mandat 2022-2026

SOCIALNI DEMOKRATI – SD

1. Dolinar Matjaž  Šešče 3312 Prebold
2. Jager Matija Reška cesta 3312 Prebold
3. Gostečnik Tanja Dolenja vas 3312  Prebold
4. Herodež Boštjan Sv. Lovrenc 3312 Prebold
5. Čevnik Urška Graščinska cesta 3312 Prebold

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

1.    Tratnik Bernard Marija Reka 3312 Prebold
2.    Verk Branko Dolenja vas 3312 Prebold
3.    Marinc Mateja Sveti Lovrenc 3312 Prebold
4.    Golavšek Rok Matke 3312 Prebold

DeSUS

1.    Lobnikar Karol Marija Reka 3312 Prebold
2.    Škrabe Franc Latkova vas 3312 Prebold

LISTA NEODVISNI ZA PREBOLD

1.    Kač Liljana Reška cesta 3312 Prebold
2.    Fonda Miha Latkova vas 3312 Prebold

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

1.    Uršič Urban Dolenja vas 3312 Prebold

GIBANJE SVOBODA

1.    Račečič Oton Latkova vas 3312 Prebold

 

Skip to content