Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

Naloge odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe:

  • Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev s strani pristojnosti občine na področju: gospodarstva (malega gospodarstva, o obrti, gostinstva in turizma), varstva okolja, urbanizma in gospodarskih javnih služb. Vsi predlogi aktov, ki so v širšem diskurzu oblikovani se jih predlaga v občinski svet, ki poda svoje stališče s predlogom odločitve.

Člani odbora

Predsednik: Matija Jager
Član: Miha Fonda
Član: Matjaž Dolinar
Član: Mirko Stojnić
Član: Branko Verk
Članica: Mojca Jeram
Član: Damjan Drakšič
Član: Tadej Japundža
Članica: Marija Plevčak

Zapisniki sej Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

 

Skip to content