Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo opravlja naslednje naloge:

  • strokovno spremlja dogajanje na področju kmetijstva in gozdarstva v občini,spremlja pobude in ideje nosilcev dejavnosti,organizira in vodi strokovne delavnice na področju kmetijstva in gozdarstva,spodbuja sodelovanje in povezovanje med lastniki kmetij in lastniki gozdov,Odbor vodi predsednik, delo odbora nadzoruje podžupan, ki o delu poroča županu.

Člani odbora

Predsednik: MIha Fonda
Član: Marjan Golavšek
Član: mag. Boris Kupec
Član: Karol Lobnikar
Član: Bernard Tratnik
Član: Jožef Kupec
Član: Jernej Prodnik
Član: Miran Vedenik
Članica: Marjanca Uršič

Zapisniki sej Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo

Skip to content