Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

Naloge odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami:

 • sodeluje pri pripravi in sprejemanju letnega programa dela za prostorsko planiranje pristojnega občinskega organa,
 • sodeluje pri pripravi razpisov za pridobitev najugodnejših ponudnikov za izdelavo prostorske in urbanistične dokumentacije,sodeluje pri javnih razgrnitvah in obravnavah strokovnih podlag za pripravo planskih in urbanističnih dokumentov,sodeluje pri pripravi, izdelavi in obravnavi osnutkov prostorsko izvedbenih aktov, vključno z osnutki odlokov,daje pripombe in predloge v teku javne obravnave osnutkov in sodeluje pri pripravi predlogov odlokov,
 • oblikuje predloge ukrepov na področju varstva okolja in ravnanja z odpadki,obravnava zadeve s področja gospodarjenja z nepremičninami občine in podaja občinskemu svetu in občinski upravi predloge s tega področja,
 • obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz svojega področja,opravlja druge naloge, ki so povezane z delom odbora za to področje.

Člani odbora

 1. predsednik: Branko Verk (predlagatelj: stranka SDS)
 2. član: Bernard Tratnik (predlagatelj: stranka SDS)
 3. članica: Tanja Gostečnik (predlagatelj: stranka SD)
 4. član: Dolinar Matjaž (predlagatelj: stranka SD)
 5. članica: Lilijana Kač (predlagatelj: lista NEODVISNI ZA PREBOLD)
 6. članica: Aleksandra Tisom (predlagatelj: lista NEODVISNI ZA PREBOLD)
 7. članica: Sonja Stergar (predlagatelj: stranka DeSUS)
 8. članica: Marta Ocvirk (predlagatelj: stranka SDS)
 9. članica: Mateja Rotar (predlagatelj: stranka SD)

Zapisniki sej Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami 2022-2026

vabilo_8_seje_odbora 19.3.2024

zapisnik_6. seje_odbora 14.11.2023

vabilo_7_seje_odbora 30.1.2024

zapisnik_5_seje_odbora 10.10.2023.doc

vabilo_6_seje_odbora 14.11.2023

zapisnik_4_seje_odbora 11.7.2023

vabilo_5_seja_odbora 10_10_2023

zapisnik_3_seje_odbora 9.5.2023

vabilo 4. seja_odbora 11.7.2023

zapisnik_2_seje_odbora 27.3.2023

vabilo 3. seja odbora9.5.2023

zapisnik 1. seje odbora 9.2.2023

vabilo  2. seja odbora  27.3.2023

vabilo_1_seja_odbora 9_2_2023

Zapisniki sej Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami 2018-2022

Skip to content