EKO GAJBICO, PROSIM!

LAS Spodnje Savinjske doline je skupaj s partnerskimi LAS iz Slovenije (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Raznolikost podeželja, LAS Od Pohorja do Bohorja, LAS Obsotelje in Kozjansko) in Bolgarije (LAS Tundzha, LAS Balchik – General Toshevo, LAS Elhovo – Bolyarovo) pričelo z izvajanjem operacije sodelovanja Eko gajbico, prosim!

Aktivnosti operacije se bodo odvijale v dveh fazah in bodo predvidoma zaključene v septembru 2024. Na območju LAS Spodnje Savinjske doline kot partnerji poleg LAS sodelujejo še Občina Braslovče, Občina Prebold, Ekokmetija Škorjanc in Ekološka kmetija Pšaker.

Rdeča nit vseh predvidenih aktivnosti je povečanje deleža in promoviranje ekološko pridelane hrane. Tako bomo opravili analizo ponudbe, z investicijami v novo solarno elektrarno, pnevmatski sejalnik, set za krmiljenje ter linijo za predelavo jabolk se bo povečala količina ekološko pridelane hrane, z ureditvijo starih oz. vzpostavitvijo novih tržničnih prostorov pa bo dostop do kvalitetne hrane bolj končnemu kupcu prijazen. Predvideva se tudi izvedba štirih (4) naravoslovnih dni za OŠ, skupni katalog vseh partnerskih podeželskih tržnic in promocijska eko gajbica vseh ekoloških ponudnikov v projektu.

LAS Spodnje Savinjske doline bo s sodelujočimi LAS sodeloval pri izvedbi skupnih aktivnosti projekta (analizi ponudbe ekoloških živil na območju Savinjske regije, pripravi skupnega kataloga ponudbe ekoloških živil in oblikovanju promocijskih eko gajbic) ter poskrbel za prenos in implementacijo dobrih praks z območij sodelujočih LAS.

Skupna vrednost operacije za izvedbo vseh aktivnosti, ki jih bodo v času operacije izvedli partnerji iz Slovenije in Bolgarije, znaša 1.129.089,61 EUR z DDV. Sodelujočim petim LAS iz Slovenije je bilo za operacijo sodelovanja odobrenih 492.379,97 EUR nepovratnih sredstev, od tega LAS Spodnje Savinjske doline s partnerji iz območja 98.815,67 EUR nepovratnih sredstev.

Povezave:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm 
Program razvoja podeželja: www.program-podezelja.si 
LAS Spodnje Savinjske doline https://las-ssd.si/

Skip to content