Evropski kohezijski sklad

Evropska unija, kohezijski sklad

Evropski kohezijski sklad

OSKRBA S PITNO VODO V SAVINJSKI REGIJI – 1. SKLOP

Operacija predstavlja izgradnjo novega vodooskrbnega sistema in rekonstrukcijo obstoječega na več lokacijah v Spodnji Savinjski dolini, kar bo prispevalo k izboljšanju oskrbe s pitno vodo.

V okviru projekta bo izvedena bodo občine Spodnje Savinjske doline zgradile okoli 11 kilometrov novega vodovodnega omrežja in obnovile skoraj 2 kilometra obstoječega omrežja. Zgrajena bosta tudi 2 nova vodohrana in 1 črpališče. Obnovljeni bosta tudi dve obstoječi črpališči.

Na območju občine Prebold bo v okviru projekta izvedena rekonstrukcija vodovoda v Dolenji vasi.

 Splošne informacije o projektu

Podatki o financiranju
Operacijo Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada ter Republika Slovenija – www.eu-skladi.si

Video novica: https://www.youtube.com/watch?v=teHOBwhbgAU&list=PLdvk0aV8aK5CrWn75Aj5srnnm_abx7Imp&index=5

Videno novica:https://www.youtube.com/watch?v=5IklxCUaAE8

Informacija za javnost, 17.1.2022

Informacija za javnost, 15.7.2022

Informacija za javnost, 15.2.2203 

 

Skip to content