Proračun

JAVNA OBRAVNAVA PRORAČUNA ZA LETO 2024 in 2025

Občinski svet Občine Prebold je na svoji 10. redni seji dne 26. oktobra obravnaval

Predlog proračuna Občine Prebold za leto 2024 (prva obravnava)
Predlog proračuna Občine Prebold za leto 2025 (prva obravnava)

ter ga posredoval v 30 dnevno javno obravnavo do sobote 25. novembra 2023.

Gradivo je na voljo na spletni strani in na sedežu Občine Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold.

Pripombe posredujte na naslov Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold ali na elektronski naslov: obcina@prebold.si.


Skip to content