Prebold

Predstavitev občine Prebold

Kilometer proti jugu od izvoza Šempeter ali Šentrupert v Savinjski dolini z avtoceste Maribor – Koper leži kraj, idealen za vse, ki želijo pobegniti od stresnega vsakdana in se sprostiti v podeželskem raju.

Tam, kjer se končajo širjave, kjer se poleti bohotijo nasadi hmelja ter pisana polja, med katerimi žubori rečica Bolska, leži Prebold, katerega prve poselitve segajo v srednji vek, ko je bil Prebold še last žovneških gospodov. Južno za njim se dviga hribovje, ki se preko Žvajge, Golave in Homa vzpenja do višjih vrhov: Tolstega vrha (751 m), Reške planine (925 m) in do najvišje Mrzlice (1122 m). Občini Prebold je uspelo zadržati povezanost neokrnjene narave s prijaznostjo domačinov in bogato kulturo, prepleteno s skrivnostnim pridihom preteklosti, kar z gostoljubnostjo danes tvori biser podeželja. Prebold je obkrožen s sedmimi slikovitimi naselji: Šešče in Sv. Lovrenc na vzhodu, Kaplja vas na zahodu, Dolenja in Latkova vas na severu, na jugu pa sta med hribovju gnezdeni naselji Matke in Marija Reka.

Večji del občine obsega hribovit svet, kjer so se razvili kmečki turizem, pohodništvo, plezanje ter jadralno padalstvo. Urejene kolesarske poti, ki poleg ravninskega pokrivajo tudi hriboviti svet, privlačijo vse številnejše kolesarje. Poleg razgibanega površja je občina bogata z vodami in nudi možnost ribolova n vodnih športov. Med izletom po okoliških hribih še lahko najdete izvire, kjer se lahko brez skrbi odžejate.

Statistični podatki

Občina Prebold je del savinjske statistične regije. Meri 41 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 145. mesto.

Statistični podatki za leto 2015 kažejo o tej občini tako sliko:

Konec leta 2015 je imela občina 5.003 prebivalcev. Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 102. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 124 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo leta 2015 nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -2,8% (v Sloveniji 0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 4,6. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 1,8 (v Sloveniji 0,6). Povprečna starost občanov je bila 42,8 let in tako malo višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije.

Občino Prebold je v juliju leta 2015 obiskalo 260 turistov, zabeleženih pa je bilo 560 prenočitev.

Več statističnih podatkov za občino Prebold lahko najdete na straneh statističnega urada Republike Slovenije.

Lokacija

Kje se nahaja Občina Prebold si lahko ogledate tukaj.

Obseg občine Prebold si lahko ogledate tukajPrebold

 

Predstavitev naselij

hmelj

V občini Prebold so med polji ugnezdena naslednja naselja: Šešče in Sv. Lovrenc na vzhodu, Prebold in Dolenja vas na sredini, Kaplja vas na zahodu, na severu Latkova vas in na južnem delu hribovski naselji Matke in Marija Reka. Severni del občine omejuje regionalna cesta Ljubljana–Celje, ki je v oddaljenosti dveh kilometrov od občinskega centra, z dvema priključkoma povezana z avtocesto Ljubljana – Maribor.

MARIJA REKA

Marija Reka (248 preb., J. 5 km) je hribovsko naselje, ki se nahaja južno od Prebolda, v katerem prevladujejo samotne kmetije. Razteza se ob potoku Reka in njegovih pritokih; med potokoma Mala in Velika Reka se dvigata hriba Reška planina (925 m) in Gradišče (762 m). Kraj sestavljata zaselka Mala in Velika Reka. Skozenje pelje čez preval Vrhne (724 m) vijugasta cesta Prebod -Trbovlje. V višjih legah je več počitniških hišic. Na območju kraja so manjša ležišča živega srebra ter svinčeve in antimonove rude, ki so jih delno izkoriščali med obema svetovnima vojnama.

Župnijska cerkev Marije Vnebovzete je iz 15. stol., sedanjo podobo je dobila v 19. stol. Po požaru leta 1790 so jo obnovili in na novo obokali. Oprema je iz prve polovice 19. stol. Ob njej je v planinski dom preurejeno poslopje nekdanje osnovne šole. V bližini je tudi znano plezališče.

Vsako leto v juniju je v kraju tradicionalna prireditev ‘Pod Reško planino veselo živimo’.

LATKOVA VAS

Latkova vas (998 preb., S. 2 km) je v jedru gručasto naselje na prodni terasi ob prehodu regionalne ceste Ljubljana – Celje in ob regionalni cesti Latkova vas – Prebold – Trbovlje. Nahaja se severno od Prebolda. V vzhodnem delu naselja se nahaja industrijska cona, novo stanovanjsko naselje Novine, na območju bivšega kmetijskega obrata pa nastaja poslovno – stanovanjska cona. V Latkovi vasi lahko prenočite v urejenem družinskem avtokampu Park, ki leži v idiličnem okolju na levem bregu Savinje. Kamp Park ponuja tudi sobe za prenočevanje.

Ob Savinji se na desnem bregu ob poslovni coni nahaja športno-rekreativni center. V vasi delujeta dve gasilski društvi.

MATKE

Matke (352 preb., JV. 6 km) so na široko razložene ob potoku Kolja. Nahajajo se jugo-vzhodno od Prebolda. Obdajajo jih vzpetine Goljava (836 m), Homič (1082 m), Mrzlica (1122 m), Kamnik (836 m) in Hom (607 m). Na travnikih Mrzlice uspevajo ilirske rastlinske vrste, ki tu dosegajo svojo severno mejo. Kraj sestavljajo razloženi zaselki Brda, Goljava, Hom, Podmrzlica, Vinogradi, Zahom ter obcestni zaselek Matke.

Na Homu stoji podružnična cerkev sv. Magdalene, ki se prvič omenja leta 1383. Ločen zvonik so postavili okoli 1725 in ga dvignili leta 1825. Leta 1825 so obokali ladjo in prezbiterij ter povečali zakristijo. Veliki oltar iz začetka 19. stol. je leta 1899 predelal I. Cesar. Stranska oltarja iz konca 18. stol. sta bila leta 1863 obnovljena. Ob cerkvi je od leta 1963 Dragov planinski dom. V kraju so urejene športne površine in gasilski dom.

ŠEŠČE

Šešče pri Preboldu (443 preb., V. 4 km) se nahajajo vzhodno od Prebolda. Šešče so v jedru obcestno naselje z zaselki Gmajna, Ladja in Šembihel po pleistocenski terasi nad desnim bregom Savinje in po severnem vznožju hriba Hom (607 m). Skozi teče hudournik Kolja.

V prazgodovinskih gomilah so našli latenski bronasti nakit, sekire ter železno orodje in orožje. Velika dvonadstropna graščina Schönbichl s štirimi vogalnimi stolpi iz 16. stol. je od konca 18. stol. razvalina. V središču kraja stojita kulturni in gasilski dom.

SVETI LOVRENC

Sv. Lovrenc (377 preb., V. 2 km) je razloženo naselje z grmičastim jedrom, ki leži na južnem obrobju Spodnje Savinjske doline, vzhodno od Prebolda. Sv. Lovrenc sestavljajo zaselki Burkeljčev hrib, Gmajna, Lokavec in Zgornji Štleranc. Vaško ozemlje sega od rek Bolske in Savinje (Kotov) na severu, do severnih pobočij Golave in Burkeljčevega hriba na jugu. Skozi naselje teče potok Reka, desni pritok Bolske.

Vas je dobila ime po patronu tukajšnje cerkve Sv. Lovrencu. Cerkev se prvič omenja leta 1247. Ima ohranjeno romansko ladjo in prezbiterij iz 16. stol. Leta 1831 so predzidali zvonik in okna, obokali ladjo in cerkev na novo opremili.

Vsako leto, prvi vikend v avgustu, je v kraju tradicionalna prireditev ‘Tekma koscev, grabljic in štangarjev’.

KAPLJA VAS

Kaplja vas (302 preb., SZ. 2 km) je po večini ravninsko obcestno naselje in poteka po večini na terasi sotočja potokov Trnavica in Bolska. Kaplja vas se nahaja severo-zahodno od mesta Prebold. Zgornja zaselka v Kaplji vasi, Gorica in Tolsti Vrh se na severnih pobočjih že dotikata Posavskega hribovja. Omenjena Graščina Gorica se prvič omenja že davnega leta 1586.

DOLENJA VAS

Dolenja vas (588 preb., S. 1 km) je dolgo in razširjeno obcestno naselje na levem bregu reke Bolske. Nahaja se severno od mesta Prebold nad izlivom reke Bolske v reko Savinjo, kjer je zaselek Lapurje. Jedro naselja z vzporednimi ali stegnjenimi domovi se proti zahodu razprostira proti Kaplji vasi, na vzhodu pa proti vasi Sveti Lovrenc. Naselje omogoča tudi prenočišče v lepo urejenem zasebnem avtokampu Dolina, lahko pa se ponosno ponaša še na svojo ravninsko lego, primerno za prehodni kraj s kolesom ali kot del v naprej začrtane tekaške proge.

 

Obiščite Bazen Prebold

Bazen Prebold

V poletnem času obiščite preboldski bazen! Odprto kopališče ponuja veliki in mali bazen, gostinsko ponudbo ter bližnji park in športna igrišča. V letu 2021 je bazen odprt predvidoma do  5. septembra vsak dan od 9. do 19. ure (bazen je zaprt v primeru slabega vremena). Opis bazena in cenik je na voljo na naslednji spletni povezavi: BAZEN PREBOLD.

Naslov: Na bazen 6, 3312 Prebold

Postajališče za avtodome

Postajališče za avtodome PreboldV bližini bazena in športnih igrič v Preboldu je urejeno tudi parkirišče za avtodome, kjer lahko parkirajo dva do trije avtodomi. Na počivališču je na voljo odtok za odpadno vodo, voda za splakovanje sanitarnih kaset, pitna voda in električna energija. Pitna voda in elektrika sta na voljo na posebnih stebričkih, kjer je uporaba plačljiva s kovanci. Cene za uporabo pitne vode in električne energije so naslednje:

  • pitna voda: 0,10 € za 10 litrov vode
  • električna energija: 0,50 € za 1 kWh

Katalog turistične ponudbe

Oglejte si katalog turistične ponudbe v občini v formatu .pdf:

Občina Prebold: katalog gostinsko-turistične ponudbe

Celotno turistično ponudbo občine Prebold si lahko ogledate na spletni strani TURIZEM-PREBOLD.COM

Skip to content