Dimnikarske storitve

V skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah (ZDims, Ur. l. RS, št. 68/16) si lahko občani iz seznama dimnikarskih družb sami izberejo dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na svoji kurilni napravi. Dimnikarske storitve lahko opravljajo samo dimnikarske družbe, ki so vpisane v seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev pri Ministrstvu za okolje in prostor.

Seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev je objavljen na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor na naslednji povezavi: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/dimnikarska_dejavnost/

Neposredna povezava na seznam je naslednja: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/dimnikarska_dejavnost/dimnikarske_druzbe_in_dimnikarji.xlsx

Seznam dimnikarjev in dimnikarskih družb se bo tedensko dopolnjeval.

Občani lahko izvajalca dimnikarskih storitev zamenjajo enkrat letno. V letu 2017 lahko izvajalca dimnikarskih storitev izberete najkasneje do 30. junija 2017. V primeru, da se do tega datuma ne boste odločili za menjavo dimnikarja bo dimnikarske storitve še naprej opravljal dosedanji dimnikar ali dimnikarska družba, ki je na dan 31. decembra 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko službo izvajanja dimnikarskih storitev.

Skip to content