Kaplja vas – Gorica: zemljišča za individualno stanovanjsko gradnjo

Gorica_naslovna

Prosta zemljišča za individualno stanovanjsko gradnjo na obrobju naselja Kaplja vas.

Na območju OPPN Kaplja vas – Gorica je prostih približno 7.000 m2 zemljišč za individualno stanovanjsko gradnjo v bližini Prebolda in izvoza Šentrupert z avtoceste Ljubljana – Maribor (2,5 km). Del zemljišč je komunalno opremljen, na delu zemljišč pa je potrebno zgraditi še komunalno opremo.

Parcele ležijo v k.o. Latkova vas, podatki o lastnikih parcel so dostopni na elektronski zemljiški knjigi na portalu e-sodstvo, lokacijski podatki in parcelne številke pa na portalu s prostorskimi podatki Občine Prebold na spletni strani občine (Iobcina). Več informacij je na voljo tudi v občinski upravi Občine Prebold, ga. Metka Šribar (tel. 03/70 36 402, metka.sribar@prebold.si).

Ortofoto:

Gorica_ortofoto

Prostorski plan:

Gorica_plan

Izsek iz občinskega podrobnega prostorskega načrta:

Gorica_OPPN

Skip to content