Latkova vas 1,2 – zemljišča za poslovno in stanovanjsko gradnjo

Prosta zemljišča na zahodnem delu za stanovanjsko gradnjo, na vzhodnem za trgovske, obrtne in nemoteče industrijske dejavnosti v Latkovi vas, v neposredni bližini izvoza Šempeter z avtoceste Ljubljana-Maribor (1 km).

Na območju lokacijskega načrta Latkova vas 1,2 so prosta naslednja zemljišča:

Vzhodni del: prosta zemljišča v skupni površini približno 33.000 m2 so namenjena za trgovske, obrtne in nemoteče industrijske dejavnosti. Zemljišča so pripravljena za gradnjo komunalna orema je na zunanjem robu cone, zgraditi bo potrebno še interne dovozne poti in komunalne priključke.

Zahodni del: prosta zemljišča v skupni površini približno 35.000 m2, za individualno stanovanjsko gradnjo, manjše večstanovanjske objekte in kombinirane stanovanjsko – poslovne objekte. Gradnja bo možna po izgradnje komunalne opreme, za katero je že pridobljeno gradbeno dovoljenje, Občina Prebold pa načrtuje gradnjo fazno v letih 2019 in 2020.

Parcele ležijo v k.o. Latkova vas, podatki o lastnikih parcel so dostopni na elektronski zemljiški knjigi na portalu e-sodstvo, lokacijski podatki in parcelne številke pa na portalu s prostorskimi podatki Občine Prebold na spletni strani občine (Iobcina). Več informacij je na voljo tudi v občinski upravi Občine Prebold, ga. Metka Šribar (tel. 03/70 36 402, metka.sribar@prebold.si).

Ortofoto:

Latkova_vas_1-2_ortofoto

Izrez iz prostorskega plana:

Latkova_vas_1-2_plan

Izrez iz lokacijskega načrta:

Latkova_vas_1-2_LN

Skip to content