Matke – zemljišča za individualno stanovanjsko gradnjo

Matke_naslovna

V naselju Matke so prosta zemljišča za individualno stanovanjsko gradnjo za 8 hiš.

Zemljišča so v naselju Matke pri Preboldu, v podeželskem okolju na robu gozda. Občinsko središče je od zemljišč oddaljeno 4 km, avtocestni priključek Šempeter pa 6 km. Komunalni priključki so v bližini zemljišč, vendar pa jih je potrebno še zgraditi do parcel in urediti elektro priključek do najbližje transformatorske postaje.

Parcele ležijo v k.o. Matke, podatki o lastnikih parcel so dostopni na elektronski zemljiški knjigi na portalu e-sodstvo, lokacijski podatki in parcelne številke pa na portalu s prostorskimi podatki Občine Prebold na spletni strani občine (Iobcina). Več informacij je na voljo tudi v občinski upravi Občine Prebold, ga. Metka Šribar (tel. 03/70 36 402, metka.sribar@prebold.si).

Ortofoto:

Matke_ortofoto

Izsek iz prostorskega plana: 

Matke_plan

Izsek iz OPPN:

Matke_OPPN

Skip to content