Šešče – zemljišča za individualno stanovanjsko gradnjo

OPN_sesce_naslovna

V Šeščah na robu gozda so na voljo zemljišča za individualno stanovanjsko gradnjo.

V Šeščah je prostih skupaj približno 12.000 m2 zemljišč namenjenih za individualno stanovanjsko gradnjo. Zemljišča so od občinskega centra Prebolda oddaljena 2,5 km, od priključka na avtocesto v Šempetru v Savinjski dolini pa 5 km. Severni del območja ob lokalni cesti Šešče – Matke je komunalno opremljen, na južnem delu pa je komunalna oprema na robu območja, znotraj območja OPPN pa jo je potrebno še zgraditi.

Parcele ležijo v k.o. Gornja vas, podatki o lastnikih parcel so dostopni na elektronski zemljiški knjigi na portalu e-sodstvo, lokacijski podatki in parcelne številke pa na portalu s prostorskimi podatki Občine Prebold na spletni strani občine (Iobcina). Več informacij je na voljo tudi v občinski upravi Občine Prebold, ga. Metka Šribar (tel. 03/70 36 402, metka.sribar@prebold.si).

Ortofoto:

OPN_sesce_ortofoto

Izsek iz prostorskega plana:

OPN_sesce_plan

Izsek iz OPN:

OPN_sesce

Skip to content