Sv. Lovrenc, bivša opekarna – zemljišča za individualno stanovanjsko gradnjo

Sv_Lovrenc_opekarna_naslovna

V Sv.Lovrencu je na zamljiščih bivše opekarne prostih približno 6.000 m2 zemljišč za individualno stanovanjsko gradnjo.

Zemljišča ležijo v gozdu, blizu naselja Sv. Lovrenc in občinskega središča Prebold. Komunalna oprema je v bližini, zgraditi je potrebno še komunalne vode v naselju, sicer pa je gradnja možna pod pogoji iz OPN. Zemljišča so od občinskega centra Prebolda oddaljena približno 2 km, do priključka na avtocesto v Šempetru v Savinjski dolini pa je 4,5 km.

Parcele ležijo v k.o. Gornja vas, podatki o lastnikih parcel so dostopni na elektronski zemljiški knjigi na portalu e-sodstvo, lokacijski podatki in parcelne številke pa na portalu s prostorskimi podatki Občine Prebold na spletni strani občine (Iobcina). Več informacij je na voljo tudi v občinski upravi Občine Prebold, ga. Metka Šribar (tel. 03/70 36 402, metka.sribar@prebold.si).

Ortofoto:

Sv_Lovrenc_opekarna_naslovna

Izsek iz prostorskega plana:

Sv_Lovrenc_opekarna_plan

Skip to content