Razpisi


Poziv za javno zbiranje ponudb
Javno zbiranje ponudb za pohlajevanje v kuhinji vrtca Prebold
Datum objave: 19. 7. 2024 7:10
Rok: 26. 7. 2024 12:00
Številka:

Občina Prebold objavlja javno zbiranje ponudb za izvedbo pohlajevanja v kuhinji vrtca Prebold.
Ponudbe lahko oddate do 26.7.2024 do 12.ure.Javni razpisi
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
Datum objave: 10. 7. 2024 9:05
Rok: 9. 8. 2024 0:00
Številka: 334-0006/2024

Občina Prebold ponovno objavlja Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali. Občina bo podpisala koncesijsko pogodbo s koncesionarjem, ki ga bo izbrala.
Razpisna dokumentacija ter informacije so na voljo na sedežu Občine Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, na spletni strani občine http://www.prebold.si/razpisi ter na elektronskem naslovu: obcina@prebold.si ali anton.vesolak@prebold.si.
Rok za oddajo prijav na javni razpis je 9. 8. 2024. Vlogo se lahko pošlje po pošti na naslov Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold ali odda osebno v sprejemni pisarni na sedežu Občine Prebold v času uradnih ur občinske uprave najkasneje do ponovno 9. 8. 2024Javna naznanila
OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POPLAVAH V OBČINI PREBOLD
Datum objave: 3. 7. 2024 9:49
Rok: 2. 8. 2024 9:49
Številka: 842-001/2024

JAVNO NAZNANILO
V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 - ZNOrg in 117/22) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS št. 24/12, 78/16 in 26/19) organ občinske uprave Občine Prebold, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo za javno predstavitev občinskega načrta zaščite in reševanja v slučaju poplav v občini Prebold - verzija 3.0.
Javna predstavitev se izvede z objavo občinskega načrta zaščite in reševanja v slučaju poplav v občini Prebold - verzija 3.0 na internetni strani občinske uprave Občine Prebold. Objava traja ves čas veljavnosti predmetnega načrta. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v sejni sobi stavbe občinske uprave Občine Prebold, Hmeljarska cesta 3 v Preboldu po predhodni najavi.Javni pozivi
Javni poziv za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Prebold v letu 2024
Datum objave: 26. 1. 2024 12:00
Rok: 15. 10. 2024 23:59
Številka: 3546-0001/2024

Občina Prebold objavlja Javni poziv za sofinanciranje sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Prebold v letu 2024. Poziv je odprt do 15.10.2024.
Za več dodatnih informacij smo na voljo na občinski upravi občine Prebold, na tel. 03 7036400, kontaktna oseba Simon Jan.Javni pozivi
Javni poziv za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju občine Prebold v letu 2024
Datum objave: 26. 1. 2024 11:53
Rok: 15. 10. 2024 23:59
Številka: 3547-0001/2024

Občina Prebold objavlja Javni poziv za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju občine Prebold v letu 2024. Poziv je odprt do 15.10.2024.
Za več dodatnih informacij smo na voljo na občinski upravi občine Prebold, na tel. 03 7036400, kontaktna oseba Simon Jan.Javni pozivi
JAVNI POZIV za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v Občini Prebold za leto 2024
Datum objave: 22. 1. 2024 8:18
Rok: 27. 12. 2024 0:00
Številka: 344-0001/2024

Predmet javnega poziva je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2024. V proračunu za leto 2024 je za javni poziv na voljo 2.500 evrov. Lastniki živali lahko izkoristijo cenovno ugodnejše posege, ki so predmet tega poziva do 27.12.2024 oziroma do porabe sredstev.
Lastnik živali, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje na javnem pozivu, izpolni prijavni obrazec in ga preda izbranemu izvajalcu veterinarskih storitev. Obrazec je na voljo na spletni strani Občine Prebold v zavihku Obrazci.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na telefonsko številka 03/703 64 00, v času uradnih ur občinske uprave.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Prebold za leto 2024
Datum objave: 9. 1. 2024 17:32
Rok: 15. 12. 2024 0:00
Številka: 6100-0001/2024

Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi sredstev za namene pokroviteljstva občine (Uradni list RS, št. 61/2023) župan Občine Prebold objavlja Javni razpis za sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Prebold za leto 2024.
Rok za prijavo je do porabe sredstev oziroma najkasneje do 15.12.2024Potekli razpisi

Skip to content