Razpisi


Javni razpisi
Javni razpis za prosto delovno mesto DELOVODJA REŽIJSKEGA OBRATA
Datum objave: 24. 3. 2023 9:13
Rok: 1. 4. 2023 0:00
Številka: 1100-0009/2023

Občina Prebold objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto DELOVODJA REŽIJSKEGA OBRATA. Kandidat vloži prijavo v elektronski obliki, ki jo posreduje na elektronski naslov obcina@prebold.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za prijavo je 1.4.2023. Pričetek dela predvidoma 11.4.2023.
Informacije o izvedbi javnega razpisa dobite vsak delovni dan od 9:00 do 11:00 ure na telefonski številki 03/703-64-07 Tjaša Skočaj Klančnik.
Javni razpisi
RAZPIS ZA SPREJEM PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE PREBOLD V LETU 2023
Datum objave: 20. 3. 2023 14:15
Rok: 26. 4. 2023 12:00
Številka: 094-0002/2023

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Prebold razpisuje pogoje in rok za dajanje pobud za podelitev priznanj občine Prebold. Rok za oddajo predlogov za priznanja je sreda, 26. april 2023, do 12. ure.
Javni razpis, razpisni pogoji ter prijavni obrazci so v prilogi.
Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje vsebin s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prebold za leto 2023
Datum objave: 24. 2. 2023 13:56
Rok: 27. 3. 2023 23:59
Številka: 6101-0001/2023

Občina Prebold objavlja Javni razpis za sofinaciranje vsebin s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prebold za leto 2023.
Rok za oddajo prijav na priloženih obrazcih je 27. marec 2023.
Več informacij v času uradnih ur ali po e-pošti: obcina@prebold.si.Javne objave in razpisi
Letni program kulture za leto 2023
Datum objave: 24. 2. 2023 13:47
Rok: 31. 12. 2023 15:47
Številka: 6102-0001/2022

Občisnki svet Občine Prebold je sprejel Letni program kulture v Občini Prebold za leto 2023.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v letu 2023
Datum objave: 20. 2. 2023 9:04
Rok: 31. 3. 2023 12:00
Številka:

Občina Prebold objavlja javni razpis za sofinaciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v letu 2023. Rok za oddajo vlog-prijav je 31. marec 2023 do 12.00 ure. Prijave se lahko oddajo pošti ali v tajništvu občine v času uradnih ur. Ostali pogoji prijave so v javnem razpisu, ki je priložen k objavi.Javni pozivi
Javni poziv za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk v letu 2023
Datum objave: 2. 2. 2023 10:36
Rok: 30. 11. 2023 10:36
Številka: 344-001/2023

Občina Prebold objavlja javni poziv za sofinaciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2023. Do sofinanciranja so upravičeni občani s stalnim bivališčem v Občini Prebold in siocer za največ dve mački. Sofinaciranje za posega je do konca leta 2023 oziroma do porabe sredstev, kar podano obvestilo na spletni strani.Potekli razpisi

Skip to content