Razpisi


Javni razpisi
Javni razpis za oddajo in zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem
Datum objave: 16. 5. 2022 10:23
Rok: 16. 6. 2022 23:59
Številka: 3520-0018/2022

Občina Prebold raazpisuje oddajo zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo v času veljavnosti prednostnih list izpraznjena, zgrajena ali na novo pridobljena.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na priloženem obrazcu. Obrazec vloge, s katerim se prosilci prijavijo na razpis, je na voljo od 16. 5. 2022 do vključno 16. 6. 2022 tudi v prostorih Občine Prebold, v času uradnih ur.
Popolno vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami prosilci oddajo od 16. 5. 2022 do vključno 16. 6. 2022 v tajništvu Občine Prebold oziroma s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, s pripisom: 'Javni razpis za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem'.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI PREBOLD ZA LETO 2022
Datum objave: 24. 4. 2022 11:02
Rok: 20. 5. 2022 0:00
Številka: 3001-1/2022

Občina Prebold objavlja Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva za leto 2022. Rok za oddajo vlog je 20.5.2022.
Več informacij lahko pridobite na tel. št. 03 703 64 00 ali preko e-pošte obcina@prebold.si.Javni pozivi
Javni poziv za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v Občini Prebold za leto 2022
Datum objave: 29. 3. 2022 14:53
Rok: 15. 11. 2022 0:00
Številka: 344-0001/2022

Občina Prebold objavlja javni poziv za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v Občini Prebold za leto 2022.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Vesolak Antona, številka 03/703 64 00, v času uradnih ur občinske uprave.
Javni pozivi
Javni poziv za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Prebold
Datum objave: 17. 3. 2022 8:15
Rok: 14. 10. 2022 23:59
Številka: 3546-0001/2022

Občina Prebold objavlja Javni poziv za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Prebold. Poziv je odprt do 15.10.2022.
Več dodatnih informacij na tel. 03 7036400, kontaktna oseba Simon Jan.Javni pozivi
Javni poziv za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode v Občini Prebold v letu 2022
Datum objave: 17. 3. 2022 8:10
Rok: 15. 10. 2022 23:59
Številka: 3547-0001/2022

Občina Prebold objavlja Javni poziv za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode v Občini Prebold v letu 2022. Poziv je odprt do 15.10.2022.
Več dodatnih informacij na tel. 03 7036400, kontaktna oseba Simon Jan.Potekli razpisi

Skip to content