Razpisi


Javni pozivi
Javni poziv za predloge za kandidate za predsednico/predsednika in članice/člane občinske volilne komisije ter njihove namestnike za naslednji štiriletni mandat
Datum objave: 9. 9. 2021 10:10
Rok: 8. 10. 2021 0:00
Številka: 041-0001/2021

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Prebold na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 - odl. US)
objavlja
Javni poziv za predloge za kandidate za predsednico/predsednika in članice/člane občinske volilne komisije ter njihove namestnike za naslednji štiriletni mandat
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Prebold objavlja javni poziv za predloge za kandidate za predsednico/predsednika in članice/člane občinske volilne komisije ter njihove namestnike za naslednji štiriletni mandat.
Predloge za predsednika in člane občinske volilne komisije ter njihove namestnike lahko podajo politične stranke, druge organizacije v občini in občani.
Predsednik in namestnik občinske volilne komisije se imenujeta izmed sodnikov ali drugih diplomiranih pravnikov. Poleg predsednika in namestnika se imenujejo tudi trije člani občinske volilne komisije in trije njihovi namestniki.
Rok za oddajo predlogov za predsednika in člane občinske volilne komisije in njihove namestnike je 8. oktober 2021. Predlogi se na Občino Prebold predložijo v pisni obliki po pošti ali osebno na naslov Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold ali po elektronski pošti na naslov tajnika občine obcina@prebold.si. Dodatne informacije so na voljo po navedeni elektronski pošti ali po telefonu na številki 03/703 64 00.
Predlogu za imenovanje mora biti predložena izjava predlagane kandidatke/kandidata, da se strinja s kandidaturo, za kandidatke/kandidate za predsednika komisije ali namestnika predsednika pa poleg soglasja tudi kopija dokazila o imenovanju v sodniško funkcijo ali o doseženi izobrazbi diplomiranega pravnika.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov na področju malega gospodarstva v letu 2021
Datum objave: 15. 3. 2021 16:00
Rok: 19. 11. 2021 23:59
Številka:

Občina Prebold je objavila javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v letu 2021. Predmet razpisa je dodal nepovratna sredstva za UKrep 2: Pomoč za spodbujanje začetnih investicij v naložbe v razširjanje dejavnosti.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti v tajništvu občinske uprave ali na spletni strani občine.Javni razpisi
Javni poziv za sofinanciranje MKČN na območju Občine Prebold
Datum objave: 22. 2. 2021 16:00
Rok: 15. 11. 2021 23:59
Številka:

Občina Prebold objavlja Javni poziv za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Prebold v letu 2021.
Dodatne informacije na Občini Prebold v času uradnih ur, kontaktna oseba Simon Jan.Javni razpisi
Javni poziv za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode v Občini Prebold v letu 2021
Datum objave: 22. 2. 2021 16:00
Rok: 15. 11. 2021 23:59
Številka:

Občina Prebold objavlja Javni poziv za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode v Občini Prebold v letu 2021.
Dodatne informacije na Občini Prebold v času uradnih ur, kontaktna oseba Simon Jan.
Potekli razpisi

Skip to content