Razpisi


Poziv za javno zbiranje ponudb
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v Latkovi vasi namenjenih gradnji individualnih stanovanjskih stavb
Datum objave: 5. 10. 2021 8:08
Rok: 25. 10. 2021 12:00
Številka: 478-0024/2021

Občina Prebold objavlja zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin, ki se nahajajo v Latkovi vasi in predstavljajo nezazidano delno komunalno opremljeno stavbno zemljišče namenjeno gradnji individualne stanovanjske stavbe.
Pravočasna popolna ponudba mora prispeti najkasneje do 25.10.2021 na naslov OBČINA PREBOLD, Hmeljarska 3, 3312 Prebold z oznako 'ne odpiraj-javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišča' do 12.00 ure.
Dodatne informacije so na voljo na tel.: 03/703-64-02.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov na področju malega gospodarstva v letu 2021
Datum objave: 15. 3. 2021 16:00
Rok: 19. 11. 2021 23:59
Številka:

Občina Prebold je objavila javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v letu 2021. Predmet razpisa je dodal nepovratna sredstva za UKrep 2: Pomoč za spodbujanje začetnih investicij v naložbe v razširjanje dejavnosti.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti v tajništvu občinske uprave ali na spletni strani občine.Javni razpisi
Javni poziv za sofinanciranje MKČN na območju Občine Prebold
Datum objave: 22. 2. 2021 16:00
Rok: 15. 11. 2021 23:59
Številka:

Občina Prebold objavlja Javni poziv za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Prebold v letu 2021.
Dodatne informacije na Občini Prebold v času uradnih ur, kontaktna oseba Simon Jan.Javni razpisi
Javni poziv za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode v Občini Prebold v letu 2021
Datum objave: 22. 2. 2021 16:00
Rok: 15. 11. 2021 23:59
Številka:

Občina Prebold objavlja Javni poziv za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode v Občini Prebold v letu 2021.
Dodatne informacije na Občini Prebold v času uradnih ur, kontaktna oseba Simon Jan.
Potekli razpisi

Skip to content