Seznam naročil (21. člen ZJN-3)

Seznam javnih naročil pod mejnimi vrednostmi, 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)

Seznam za leto 2020:

seznam javnih naročil 2020

Seznam javnih naročil pod mejnimi vrednostmi, 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)

Seznam za leto 2019:

Seznam javnih naročlil 2019

Seznam za leto 2018:

Seznam javnih naročil 2018

Skip to content