Zveze in društva

Društva so neprofitne in nevladne organizacije civilne družbe. Društva so najbolj demokratična oblika civilnodružbenega združevanja ljudi z ozirom na njihov osebni interes in željo po udejstvovanju v družbenem življenju. Pravica do združevanja je tudi ena od človekovih pravic. Po dejavnosti ločimo različne vrste društev, npr.: okoljevarstvena, gasilska, geografska, glasbena, humanitarna idr.

Zveza je v slovenskem prostoru razumljena kot skupnost organizacij (v sila redkih primerih tudi skupnost posameznikov) z enako ali sorodno dejavnostjo in skupnimi interesi. Sestavlja jo več organizacijskih enot – društev, ki običajno zvezo tudi ustanovijo. V skladu s trenutno veljavno zakonodajo je zveza prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje društev in z registracijo pridobi status pravne osebe zasebnega prava.

Društva v občini Prebold

Gasilska zveza Prebold in prostovoljna gasilska društva

Skip to content